قوانین و مقررات

 • مهلت انصراف از خرید کالاها 3 روز از زمان خرید میباشد.
 • انصراف از خرید به کالاهایی تعلق میگیرد که حتی از بسته بندی آی مکس نیز باز و خارج نشده باشد. بدیهی است هر گونه دخل و تصرف، باز کردن بسته بندی اولیه کالا یا ثانویه آی مکس، پلمپ، برچسب، نایلون، وکیوم و…. ضوابط انصراف از خرید را از بین خواهد برد .
 • درصورت رعایت شرایط انصراف از خرید و پس از هماهنگی با آی مکس، خریدار میتواند نسبت به ارسال کالا از طریق پست پیشتاز و به آدرس دریافت کننده مورد نظر آی مکس اقدام نماید. پس از دریافت کالا توسط آی مکس وجه حداکثر ظرف مدت 24 ساعت به خریدار مسترد میگردد.
 • هزینه بسته بندی، ارسال و استرداد کالاهایی که مشمول انصراف از خرید میباشند بر عهده خریدار میباشد.
 • انصراف از خرید کالا برای مشتریان و مصرف کننده نهایی است و شامل فروش تجاری و همچنین فروش به همکاران نمی باشد.
 • چنانچه کالای ارسالی با اطلاعات فنی مندرج در سایت مغایرت داشته باشد یا اینکه خصوصیات کالای ثبت سفارش شده با کالای دریافت شده مطابقت نداشته باشد، باید حداکثر طی 24 از زمان دریافت کالا به واحد فنی اطلاع رسانی شود و کالا با هماهنگی واحد فنی و به آدرس مورد نظر این بخش مسترد شود.
 • هزینه ارسال و استرداد کالاهایی که اشتباها ارسال شده باشند بر عهده شرکت می باشد.
 • در تمامی مواردیکه تشخیص وجود مغایرت در کالا بدون باز کردن بسته بندی اصلی کالا و از طریق کنترل مشخصات روی جعبه اصلی کالا امکانپذیر باشد، باید کالا در همان حالت و بدون استفاده یا باز کردن بسته بندی اصلی مسترد گردد.
 • هر شخص می‌تواند با ۱ کد ملی و ۱ کارت بانکی، فقط یک عدد از مدل انتخاب شده را خریداری نماید.
 • ارائه تصویر کارت ملی یا کارت شناسایی برای ارسال کالا الزامی می باشد.
 • سفارشات بعد از یک روز کاری ارسال می گردند.
 • قبل از باز نمودن بسته بندی اصلی کالا نسبت به انطباق مشخصات کالای دریافتی با سفارش ثبت شده در حد اطلاعات مندرج روی بسته بندی اصلی کالا اقدام نموده و در صورت مشاهده مغایرت قبل از باز نمودن بسته بندی کالا نسبت به هماهنگی با شرکت جهت استرداد کالا اقدام نماید.
 • چنانچه مغایرت در خصوصیات باشد (مثلا به جای رنگ مشکی رنگ سفید ارسال شده باشد) لازم است کالا بدون هرگونه استفاده و دستکاری مسترد گردد. بدیهی است چنانچه کالا مورد استفاده قرار گیرد از ضمانت خارج می گردد.